top of page

Outdoor Led Ekran - (3.9 mm - 4 mm) M2 : $3.200

Creative Content : $30.000- $50.000  

Estimated Budget

İnteraktif Sanat ve Deneyim Tasarımı

Sentetik karakterinizin benzersiz bir yansıması ile karşı karşıyasınız. Hareketlerinizi takip eden bu dijital etkileşim, her ziyaretçi için yeni bir görsel yanıt oluşturarak yüzlerce olası karakter varyasyon oluşturabilir. 

Anamorfik İllüzyon


Düz LED ekranın yeni bir üç boyutlu alana dönüşümü. Hava durumu, zaman, haberler, gerçek zamanlı olarak yaratıcı ve sezgisel olarak sunulur.

Estimated Budget

Creative Content : $100.000- $200.000  

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti'nin ve bilişsel teknolojilerin farklı yönlerini görselleştiren veriye dayalı bir sanat enstalasyonu. Dört benzersiz görsel mod aracılığıyla heykel, canlı veri akışları aracılığıyla yaratılan büyüleyici görüntülerde geziniyor.

Creative Content : $40.000- $60.000  

Indoor Led Ekran - (2.6 mm) M2 : $2.100

Estimated Budget

Data Sculptures

Generatif sistemler, bir çıktı tasarlamak ve oluşturmak için algoritmaların kullanıldığı sistemlerdir. Geleneksel sanat biçimlerinde örneğin; heykel, resim veya film- sanatçı sonuç ürünü elde etmek için araçlar kullanır. Generatif sanatta, sanatçı kendi vizyonunu harici bir sistem olarak kodlar ve üretim sürecine dahil eder. Bu sistem sanatçının belirlediği kurallar çerçevesinde eser üretir.

Estimated Budget

Creative Content : $40.000- $70.000  

Indoor Led Ekran - (2.6 mm) M2 : $2.100

bottom of page